نقشه برداری زمینی چیست؟

نقشه برداری زمینی: تهیه نقشه با استفاده از ابزارهای اندازه گیری زمینی و با عملیات میدانی نقشه برداری زمینی نامیده می‌شود.

در این روش بطور کلی با اندازه گیری طولها، زوایا و اختلاف ارتفاع، شکل و ابعاد عوارض مشخص شده و ترسیم می‌شوند. نقشه: نقشه تصویر قائم سطح زمین است که به نسبت مشخصی به نام مقیاس کوچک شده باشد. نقشه برداری

ابزارهای نقشه برداری زمینی

برخی از ابزارها و وسایل متداول و مورد استفاده در نقشه برداری زمینی به شرح ذیل می‌باشد :
Theodolite

زاویه یاب (تئودولیت) :

این وسیله به شکل یک دوربین می‌باشد. تئودولیت برای اندازه گیری زوایا استفاده می‌شود. با استفاده از تئودولیت زوایای افقی و قائم بین دو امتداد را می‌توان اندازه‌گیری نمود. دوربین تئودولیت بر روی سه پایه نصب شده و در یک نقطه مشخص استقرار می‌یابد. با قراولروی به دو نقطه مشخص زوایای افقی و قائم بین دو امتداد مشخص می‌گردد.

Nivo

ترازیاب (نیوو) :

این وسیله نیز به شکل یک دوربین طراحی شده است.و بر روی سه پایه مستقر می‌گردد. این دوربین برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بکار می‌رود. این دوربین به همراه یک خط کش بلند که میر یا شاخص نامیده می‌شود استفاده می‌گردد. برای تعیین اختلاف ارتفاع دونقطه ابتدا نیوو را بین دونقطه مستقر می‌کنیم. آن را به حالت تراز در می‌آوریم. سپس شاخص را بر روی نقطه اول قرار داده و با استفاده از دوربین عدد روی شاخص را قرائت می‌نماییم. پس از آن شاخص را بر روی نقطه دوم قرار داده و مجددا عدد روی شاخص را قرائت می‌نماییم. تفاضل اعداد قرائت شده اختلاف ارتفاع دو نقطه را نشان می‌دهد.

Meter

متر نواری:

یکی از ابزارهای اندازه‌گیری طول، متر نواری می‌باشد. متر‌هایی که برای کار نقشه برداری زمینی استفاده می‌شوند از جنسهای مختلف فلزی پارچه‌ای و … و با طولهای مختلف 1 تا 50 متری ساخته می‌شوند.

DistoMeter

طولیاب الکترونیکی لیزری:

با استفاده از ابزارهای الکترونیکی، اندازه‌گیری طولها بخصوص طولهای بلند سریعتر انجام می‌شود. اساس کار طولیابهای الکترونیکی بر مبنای ارسال موج و دریافت موج منعکس شده و اندازه‌گیری اختلاف فاز موج می‌باشد. با توجه به شرایط اندازه‌گیری و نوع تجهیزات بکار گرفته شده دقت اندازه‌گیری متفاوت خواهد بود. معمولا طولیابهای الکترونیکی بر روی تئودولیت نصب می‌شوند و به همراه یک منشور که نقش منعکس کننده امواج را دارد استفاده می‌شوند. طولیاب بر روی نقطه اول مستقر شده و منشور برروی نقطه دوم قرار می‌گیرد. با ارسال و دریافت مجدد موج طول مورد نظر محاسبه می‌شود. امروزه از امواج لیزری برای طولیابی بیشتر استفاده می‌شود.

TotalStation

توتال استیشن :

در سالهای اخیر و با پیشرفت وسایل و تجهیزات نقشه برداری طولیابها و تئودولیتها با هم تلفیق شده و بصورت یک دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

GPS

سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) :

سیستم تعیین موقعیت جهانی، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است. که از شبکه‌ای با حداقل ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد. ولی از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد. در نقشه برداری زمینی از گیرنده های ماهواره ای برای تعیین موقعیت نقاط استفاده می‌شود.

لینک های مرتبط

در باره شرکت آرمان ژئوماتیک

جامعه مهندسان نقشه بردار ایران

نظرات شما: