خبرهای ژئوماتیک

به سایت شرکت آرمان ژئوماتیک خوش آمدید
مشاور نقشه برداری، فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات مکانی(GIS)

شرکت نقشه برداری آرمان ژئوماتیک با بیش از 10 سال سابقه، تا کنون بیش از 60 پروژه موفق در زمینه‌های نقشه برداری، فتوگرامتری، سیستمهای اطلاعات مکانی(GIS)، آموزش و تولید نرم افزارهای مرتبط، با رضایت کامل کارفرمایان به اتمام رسانده است.

این مشاور دارای:
 • گواهینامه صلاحیت پایه 3 نقشه برداری زمینی و فتوگرامتری از سازمان برنامه و بودجه استان تهران
 • گواهینامه صلاحیت سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) از سازمان برنامه و بودجه استان تهران
می باشد.
 • شرکت آرمان ژئوماتیک در زمینه‌های تخصصی عنوان شده بیش از ده سال سابقه دارد.
 • بیش از 60 قرارداد و پروژه موفق در مدت فعالیت این شرکت به انجام رسیده است. پروژه های شرکت
 • شرکت آرمان ژئوماتیک به عنوان شرکت مشاور برتر از طرف سازمان نقشه برداری کشور در سالهای اخیر انتخاب شده است.
 • این شرکت دارای صلاحیت نقشه برداری و فتوگرامتری و GIS از سازمان برنامه و بودجه استان تهران می باشد. صلاحیت شرکت در سامانه سازمان برنامه و بودجه
 • بر اساس فرمهای نظر سنجی از کارفرمایان اکثریت قریب به اتفاق کارفرمایان این شرکت از عملکرد شرکت رضایت کامل دارند.
 • کلیه پروژه های تهیه نقشه از شهرها به روش فتوگرامتری با نظارت سازمان نقشه برداری کشور و یا سایر سازمانهای مرتبط انجام گردیده است.
 • این شرکت در زمینه زیرساخت داده های مکانی(SDI) با سازمان نقشه برداری کشور یک قرارداد همکاری داشته است.
 • دوره های آموزش سیستمهای اطلاعات مکانی(GIS) و آموزش برنامه نویسی در شرکت برگزار گردیده است.
 • با همکاری مرکز تحقیقات علوم زمین دانشگاه ملبورن(CSDILA) قرارداد سه بعدی سازی شهر تهران برای سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران انجام شده است.
 • با همکاری مرکز تحقیقات علوم زمین دانشگاه ملبورن(CSDILA) قراردادی با ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمینه مدیریت اطلاعات مکانی انجام شده است.


تعدادی از پروژه های شرکت