خدمات فتوگرامتری شرکت آرمان ژئوماتیک :

شرکت فتوگرامتری آرمان ژئوماتیک در زمینه تهیه نقشه هوایی خدمات زیر را ارائه می‌نماید:
 • پیگیری مراحل اداری و قراردادی از سازمان نقشه برداری کشور یا سایر سازمانهای مرتبط تا اخذ مجوزهای لازم و پرواز
 • انجام عملیات استرو و گویاسازی
 • مثلث بندی
 • تبدیل عکس هوایی به نقشه
 • ادیت و کارتوگرافی
 • GIS Ready (آماده سازی نقشه ها جهت استفاده در سیستم GIS)
خدمات فتوگرامتری

ضرورت تهیه نقشه شهر

بخش مهمی از کاربران نیاز به نقشه شهر دارند. برای اداره شهر نیاز به اطلاعات مختلفی داریم که یکی از آنها نقشه های پایه شهری است. نقشه پایه شهر یا نقشه هوایی که معمولا” در مقیاس 1:2000 تهیه می‌شود یکی از ضروریات جهت اداره شهر است. تمام فعالیتهای عمرانی شهر نظیر آبرسانی، گازرسانی، توسعه زیرساختها، تهیه طرحهای جامع و تفصیلی، انجام برنامه ریزی و پروژه های GIS و … براساس نقشه 1:2000 شهر انجام می‌گیرد. یکی از راه های تهیه نقشه 1:2000 شهری استفاده از عکسهای هوایی و تبدیل آنها به نقشه توسط شرکت فتوگرامتری می‌باشد. شرکت آرمان ژئوماتیک با بیش از ده سال تجربه آماده ارائع خدمات فتوگرامتری به شهرداریها، دستگاههای اجرایی دولتی یا خصوصی می‌باشد.

کاربردهای نقشه در شهر

نقشه های شهری دارای کاربردهای متنوعی می باشند که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها
 • استفاده از نقشه به عنوان پایه نقشه تاسیسات شهری(آب و فاضلاب، برق ، تلفن ، گاز ،…)
 • استفاده از نقشه جهت مدیریت حمل و نقل
 • مدیریت گسترش و نگهداری معابر
 • برنامه ریزی و مدیریت املاک و صدور پروانه ها
 • مدیریت منابع در آمد و مطالبات شهرداری
 • اختصاص بهینه اراضی به کاربریهای مختلف
 • ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • حفظ و نگهداری محیط زیست فضاهای سبز و مدیریت آنها
 • مدیریت منابع آلودگی شهر و ایجاد محدودیت در گسترش آنها

سوالات متداول در زمینه خدمات فتوگرامتری و پاسخ آنها

پاسخ: دقت این نقشه ها با سطح اطمینان 95% ، 0.5 میلیمتر در مقیاس نقشه می‌باشد. به عنوان مثال اگر در یک نقشه 1:2000 ، 100 نقطه به تصادف انتخاب شود. حداقل 95 نقطه دارای دقت 1 ± متر خواهد بود.
پاسخ: برای اینکه طولهای اندازه گیری شده بر روی نقشه پس از اعمال مقیاس با مقادیر واقعی روی زمین تطبیق داشته باشند. باید تصحیحات زیر را بر روی طولها انجام داد:
 • تصحیح ضریب مقیاس(Scale Factor) مربوط به سیستم تصویر

 • تصحیح تبدیل از سطح بیضوی به سطح زمین

برای محاسبه این تصحیحات به برنامه ای که به همین منظور نوشته شده در لینک زیر مراجعه بفرمایید. محاسبه ضریب مقیاس

مثال: فرض کنید از روی یک نقشه 1:2000 ، طول یک خیابان را اندازه گیری کردیم. و مقدار 760.4 میلیمتر بوده است. با توجه به مقیاس، طول روی زمین 1520800 میلیمتر و یا 152.08 متر خواهد بود. اگر ضریب مقیاس سیستم تصویر 0.996 باشد. پس از اعمال تصحیحات ضریب مقیاس طول مورد نظر 152.691 متر خواهد بود. در صورتیکه ارتفاع متوسط منطقه مورد نظر از بیضوی مبنا 2300 متر باشد. ضریب تصحیح تبدیل از سطح بیضوی به سطح زمین 1.00036 خواهد بود. که پس از اعمال تصحیح طول مورد نظر 152.746 متر خواهد بود.

پاسخ: در روش فتوگرامتری ساختمانها و معابر با دید از بالا ترسیم می‌شوند. بنابراین تمامی بالکنها و پیش آمدگی ساختمانها بصورت جزئی از آن ساختمان ترسیم می‌گردد. در صورتیکه نیاز به حذف بالکنها و پیش آمدگی ساختمانها باشد. نیازمند عملیات میدانی و انجام تصحیحات مذکور خواهیم بود. که به عنوان عملیات تکمیل زمینی با تعرفه جداگانه قابل انجام خواهد بود.
پاسخ: پس از پایان خدمات فتوگرامتری ، نقشه ها هم بصورت کاغذی و هم با فرمت DWG و هم به فرمت DGN تحویل خواهد شد. DWG فرمت نرم افزار اتوکد است. و DGN فرمت نرم افزار Microstation است.
پاسخ: در صورت نیاز کارفرما امکان تبدیل نقشه ها به فرمت Shape file وجود دارد. هزینه GIS Ready در حدود 10 درصد هزینه تبدیل و ترسیم می باشد.
پاسخ: هزینه خدمات فتوگرامتری بر اساس آخرین تعرفه مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌گردد. این تعرفه شامل هزینه انجام عملیات زمینی، مثلث بندی و تبدیل و ترسیم می‌شود. آخرین تعرفه موجود از لینک زیر قابل دسترسی است. تعرفه نقشه برداری برای محاسبه دقیقتر هزینه تهیه نقشه محدوده مورد نظر را ارسال فرمایید. تا هزینه‌ها بر اساس محدوده محاسبه شود.
پاسخ: زمان مورد نیاز بر اساس وسعت منطقه و شرایط پروژه متفاوت است. اما با توجه به اینکه نظارت بر کار شرکت فتوگرامتری به عهده سازمان نقشه برداری و یا سازمان جغرافیایی می‌باشد، زمان نظارت و تحویل مدارک را هم باید به زمان تهیه نقشه اضافه کرد که معمولا کمتر از دو ماه نمی‌باشد.
پاسخ:
پاسخ:در منطقه ای که نقشه تهیه می‌شود در چندین محل مناسب زمین را حدود نیم متر گود می‌کنند و یک میله فلزی را در داخل زمین قرار می دهند و اطراف آن را بتون می ریزند.مختصات این نقاط به کمک GPS محاسبه می‌شود. ارتفاع این نقاط نیز با ترازیابی مستقیم نسبت به شبکه ترازیابی سراسری کشور مشخص می‌شود. این نقاط علاوه بر اینکه در عملیات تهیه نقشه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سایر کارهای نقشه برداری نیز می‌توانند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار بگیرند. در مناطقی که امکان ایجاد نقاط بصورت بتونی نباشد از دیسک آلومینیومی استفاده می‌شود.
پاسخ: در طول زمان عملیات تهیه نقشه کارشناسان دستگاه نظارت بر حسن انجام کار نظارت و کنترل دارند و هرگونه اشکالی در مراحل تهیه نقشه به مشاور و کارفرما اعلام می‌گردد. نهایتا نقشه‌ها با تایید دستگاه نظارت به دست کارفرما خواهد رسید.
پاسخ: ملاک عمل تهیه نقشه به روش فتوگرامتری عکسهای هوایی موجود می باشد. چنانچه پس از تهیه عکسها تغییراتی در منطقه مورد نظر ایجاد شود، با انعقاد قراردادجداگانه نسبت به بهنگام رسانی نقشه‌ها اقدام می گردد. بهنگام رسانی می تواند به روش نقشه برداری زمینی و یا استفاده از عکسهای جدید انجام شود.

لینک های مرتبط

در باره شرکت آرمان ژئوماتیک
فتوگرامتری چیست؟
انجمن بین المللی فتو گرامتری و سنجش از دور

تعدادی از پروژه های فتوگرامتری انجام شده در شرکت آرمان ژئوماتیک