GIS سه بعدی شهر سنگاپور

همکاری شرکت ESRI با شهرداری سنگاپور

مقامات نوسازی شهری سنگاپور اخیرا یک قرارداد با شرکت ESRI امضا کرده‌اند. بر اساس این توافقنامه، کلیه طرحهای برنامه‌ریزی شهری با استفاده از تکنولوژیهای سه بعدی سازی انجام می‌شود. این توافقنامه این امکان را می‌دهد که بر روی چندین پروژه فعالیت انجام شود. و از نمونه اولیه از مدل سه بعدی شهر برای آزمایش و مدلسازی شهر استفاده شود.

توسعه سنگاپور با تکنولوژی سه بعدی GIS

سنگاپور یکی از شهرهای در حال توسعه با رشد سریع در دنیا می‌باشد. سنگاپور از تکنولوژی GIS برای نیازهای مکانی شهروندان این شهر در آینده استفاده می‌کند. اداره نوسازی سنگاپور به پیشنهاد ESRI تصمیم بر تهیه GIS سه بعدی پایتخت کردند. آقای ونگ (Wong) مدیر شرکت ESRI در سنگاپور می‌گوید ما به این همکاری تازه ادامه خواهیم داد. و برای استفاده از تکنولوژی GIS سه بعدی برای شبیه سازی طرحهای شهری سنگاپور ایمان راسخ داریم.

شبیه سازی سه بعدی سنگاپور

با تکنولوژی پیشرفته سه بعدی سازی سناریوهای مختلف طراحی شهری قبل از اجرایی شدن طرحها شبیه سازی می‌شود. برنامه‌ریزان شهری با استفاده از این تکنولوژی می‌توانند تأثیر ابعاد و شکل ساختمانها را بر محیط شهری را قبل از تصمیم گیری نهایی شبیه سازی کنند. همین مسئله در ارتباط با تصمیم‌گیری در مورد نمای فضاهای سبز نیز صادق است. حتی می‌توان با استفاده ازGIS سه بعدی، به بررسی نحوه و میزان سایه ساختمانها بر اطراف پرداخت.

تجسم سه بعدی فبل از اجرای طرحها

آقای تان سیونگ لنگ (Tan Siong Leng)، معاون اجرایی اداره نوسازی سنگاپور می‌باشد. به گفته آقای تان تکنولوژی GIS به ساخت شهری در سطح معیارهای جهانی کمک می‌کند. وی همچنان می‌افزاید که همکاری با شرکت ESRI باعث موارد زیر شده است:
  • برنامه ریزی با دید وسیعتر

  • با دقت بیشتری

  • توجه به جزئیات

به نظر این مدیر شهر این کار باعث واقعیت بخشی به طرحهای شبیه سازی شده می‌شود. و می‌توان به راحتی قبل و بعد توسعه شهری را به وضوح مجسم کرد. GIS سه بعدی شهر سنگاپور GIS سه بعدی شهر سنگاپور
GIS سه بعدی شهر سنگاپور

لینکهای مفید: GIS چیست؟ خدمات GIS شرکت آرمان ژئوماتیک سایت شرکت ESRI تجربه استفاده از ESRI CityEngine در تهیه طرح جامع شهر ناصریه عراق استفاده از GIS در مدیریت شهری در آمریکا
نظرات شما: