استفاده از GIS در کنترل جرم و تخلفات در استرالیا:

از GIS در کنترل جرم در استرالیا استفاده می‌شود.

تحلیل داده های جرایم به کمک GIS

محققین و فرماندهان نیروهای پلیس می‌توانندبا استفاده از تکنولوژی GIS به تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به جرم و جنایت و تخلفات بپردازند. این کار با مشاهده و درک و تفسیر و مصور کردن داده‌های مربوط به جرائم و تخلفات بر روی نقشه امکانپذیر می‌گردد.

یک مثال:

بازپرسان جنایی با مشخص کردن محل وقوع جرم و موقعیتهای مکانی بزهکاران و آسیب دیدگان بر روی نقشه، می‌توانند اطلاعاتی در زمینه الگوهای رفتاری و سوابق مجرمین کسب کنند. با استفاده از دیدگاه جامع بدست آمده از این راه، برای پیشگیری و مقابله با جرم در مناطق مورد نظر تمهیدات لازم را در نظر می‌گیرند.

همکاری پلیس و تلویزیون با بکارگیری GIS

یک شبکه تلویزیونی در استرالیا بنام سون نیوز (Seven News) با استفاده از تکنولوژی GIS به تحلیل موقعیت و تعدد وقوع تخلفات رانندگی مرتبط با مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر دربزرگراههای این کشور اقدام ورزیده است. این کار به کمک و همکاری پلیس انجام شده است. نتایچ این تحلیل نشان داده است که مناطق خارج از شهر و حومه ایالت کوئینزلند استرالیا بالاترین آمار مربوط به تخلفات حادثه ساز رانندگی را دارد.این تخلفات در اثر مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌باشد. این ایالت دومین ایالت بزگ استرالیا از نظر وسعت و سومین از نظر جمعیت می‌باشد.

استفاده از نقشه در نمایش جرم

این شبکه خبری با استفاده از GIS حوادث و میزان تخلفات حادثه ساز در اثر مصرف مواد مخدر و الکل را بر روی نقشه‌های دو بعدی و سه بعدی نمایش می‌دهد. به کمک این نقشه‌ها میزان آگاهی مردم این کشور در مورد علل بالا بودن آمار جرم در ایالت کوئینزلند، افزایش پیدا کرده است.
GIS در کنترل جرم
کنترل جرم

لینکهای مفید:
GIS چیست؟
خدمات GIS شرکت آرمان ژئوماتیک
گزارش پروژه GIS شهرضا
سایت شرکت ESRI
استفاده از GIS در هالیوود
نظرات شما: