گزارش پروژه نقشه برداری چیتگر منطقه 22 تهران:

این شرکت در سال 1388 قرارداد نقشه برداری چیتگر را منعقد نمود. کارفرما در این قرارداد سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران بود. پس از انعقاد قرارداد این شرکت اقدام به نقشه برداری از محل دریاچه مصنوعی چیتگر واقع در منطقه 22 شهرداری تهران نمود.

محدوده نقشه برداری چیتگر

محدوده تهیه نقشه محل فعلی دریاچه چیتگر در منطقه 22 شهر تهران بود. این دریاچه در سال 1388 و در زمان انجام این پروژه هنوز آبگیری نشده بود.

عملیات اجرایی تهیه نقشه

استفاده از لیزر اسکنر زمینی

بخشی از این نقشه‌ها با استفاده از لیزر اسکنر زمینی انجام شد. لیزر اسکن در مقیاس 1:200 انجام شد. استفاده از لیزر اسکنر زمینی در این پروژه باعث افزایش سرعت و دقت نقشه‌های تهیه شده از منطقه شد.

استفاده از تصاویر ماهواره ای

نقشه قسمتهایی از منطقه با توجه به وجود معارض با استفاده از DEM منطقه و تصاویر ماهواره‌ای تهیه گردید. نقشه برداری چیتگر

بخشی از تصویر ماهواره ای استفاده شده در پروژه


لینکهای مفید: نقشه برداری زمینی چیست؟ خدمات نقشه برداری شرکت آرمان ژئوماتیک پورتال شهرداری منطقه 22 تهران سایر پروژه های انجام شده در شرکت
نظرات شما: