پروژه GIS فامنین

برای اداره شهر نیاز به نقشه و اطلاعات مکانی می باشد. بدین منظور این مشاور پیشنهاد ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی را به شهرداری فامنین ارائه نموده و به عنوان مجری این طرح انتخاب گردید. مراحل زیر برای ایجاد و راه اندازی سیستم GIS در فامنین انجام شد:
 • آموزش مبانی GIS و آشنایی با نرم افزار ArcGIS
  ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی و استقرار آن بدون همکاری پرسنل یک سازمان امکان پذیر نمی‏باشد. از سوی دیگر منابع انسانی کارآمد از مهمترین سرمایه های یک سازمان می باشد. بنابر این در گام نخست دوره آموزشی مبانی GIS و آشنایی با نرم افزار ArcGISدر محل شهرداری به مدت 60 ساعت برگزار گردید.
 • تحلیل وضع موجود و نیازمندیها
  اولین مرحله در راه اندازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل وضع موجود و نیازمندیهای کاربران آن سیستم می‏باشد. این مرحله در واقع فاز طراحی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی می‏باشد. پس از تحلیل نیازها که با همکاری کاربران انجام شد مستندات مربوطه در قالب یک گزارش آماده و تحویل گردید.
 • آماده سازی داده های مکانی
  آخرین نقشه موجود شهر مربوط به پرواز سال 1389 بوده است. از این تصاویر جهت تهیه نقشه شهر استفاده گردید. پس از تهیه نقشه آماده سازی این نقشه‏ ها برای ورود به سیستم GIS در دستور کار این مشاور قرار گرفت.
 • تهیه نرم افزار با قابلیتهای پایه GIS بصورت کاملا فارسی
  برای بهره گیری بهتر از داده های مکانی آماده سازی شده یک نرم افزار با استفاده از ابزارهای Arc Object و زبانهای برنامه نویسی مبتنی بر .Net Framework بصورت کاملا فارسی تهیه شد و به همراه داده ها بر روی یک CD قابل نصب ارائه شد. GIS فامنین

لینکهای مفید:
نظرات شما: