گزارش پروژه SDI مازندران :

سازمان نقشه برداری کشور یکی از دستگاههای فعال در زمینه SDI می‌باشد. یکی از اهداف این سازمان تدوین الگوی کلان SDI کشور بوده است. این پروژه برای تدوین این الگو توسط سازمان نقشه برداری کشور تعریف شد. شرکت آرمان ژئوماتیک به عنوان مجری این طرح توسط سازمان نقشه برداری کشور به عنوان کارفرما انتخاب گردید.

شناخت سازمانها

در تدوین الگوی کلان SDI استانی و شهری و همچنین تدوین استاندارد پایه داده مکانی متوسط و بزرگ مقیاس، شناخت سازمانها و دستگاههای اجرایی از منظر اطلاعات مکانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. بدون شناخت مناسب از وضعیت فعلی سازمانها، امکان تدوین الگوی کلان SDI و استاندارد داده میسر نخواهد شد.

انتخاب استان مازندران به عنوان پایلوت

برای تدوین الگوی کلان SDI ، استان مازندران به عنوان پایلوت انتخاب شد. 10 فرم اطلاعاتی بدین منظور طراحی شد. شرکت آرمان ژئوماتیک در جمع آوری اطلاعات از دستگاههای اجرایی استان مازندران با سازمان نقشه برداری کشور و استانداری مازندران در این پروژه همکاری نمود.

اهداف آتی طرح

سازمان نقشه برداری کشور در گامهای بعدی اهداف زیر را دنبال خواهد کرد:
 1. تهیه یک نسخه از داده‌های مکانی پایه استان بصورت:
  • متمرکز
  • مستند سازی شده
  • به هنگام شده
 2. توافق و تهیه و نشراستانداردهایی مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی برای تهیه، جمع آوری و طبقه بندی و ذخیره سازی و مدیریت داده‌های مکانی پایه استان مازندران(و کشور در سطح کلان).
 3. تهیه بستری مناسب برای به اشتراک گذاری داده‌های مکانی درسطح سازمانهای مختلف استان و امکان نمایش و مشاهده و در آمیختن داده‌های مکانی کلیه سازمانهای دولتی استان با استفاده از نرم افزارهای کاتالوگ داده‌های مکانی بصورت متن باز (با رعایت کلیه قوانین مربوط به سطح دسترسیها)
 4. ایجاد ساختاری مناسب و کاربرپسند بمنظور جلوگیری از محدود شدن دسترسی به داده های مکانی در صورت استفاده وسیع.
 5. تهیه و بهره مندی از فراداده (MetaData) عوارض مکانی موجود در اطلاعات مکانی برای جواب به سوالهایی نظیر: کدام داده مکانی موجود است؟ کدام نیاز را برآورده می نماید؟ و تحت چه شرایطی می توان به آن دسترسی پیدا کرد؟
 6. تهیه و توسعه برنامه‌های کاربردی قابل استفاده در تلفنهای همراه هوشمند که بااستفاده از داده‌های مکانی خدماتی شایسته را به شهروندان عادی ارائه دهند.

لینکهای مفید

whatissdi
چیست؟ SDI
نظرات شما: